Szukaj

Zamówienie publiczne

Zwierzogród, 23 luty 2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIANazwa zamówienia

Transfer wiedzy z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystanie w przemyśle w Projekcie ,,Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz startupu biorącego udział w Programie “S5 - Akcelerator Technologii 5G” organizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w Łodzi, usług transferu wiedzy tj. usług z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystania w przemyśle,


Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujący sposób:

TRANSFER WIEDZY W RAMACH I ETAPU - INKUBACJI OBEJMUJĄCY OD 36 DO 38 GODZIN


Krok 1: część teoretyczna w wymiarze 6-8 godzin, w ramach której przedstawiciele startupu winni zostać zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi:

 1. wprowadzenia w świat 5G, w tym:

 • historii telekomunikacji i ewolucji sieci telekomunikacyjnych (poprzez m.in. porównanie architektury i usług),

 • głównych czynników sprzyjających wprowadzeniu technologii 5G i przyczynach powstania sieci 5G

 • budowy sieci 5G

 • standaryzacji 5G

 1. aktualizacji rynku, w tym analizy sytuacji rynkowej (omówienie polskich i europejskich sieci 5G, częstotliwości z uwzględnieniem ich zakresu, podziału, aukcji; nowych modeli biznesowych wykorzystujących sieć 5G);

 2. 5G w Polsce i Europie, w tym wykorzystania sieci 5G dla biznesu (porównanie ze starszymi technologiami, omówienie biznesowego potencjału sieci 5G ze wskazaniem przykładowych zastosowań sieci 5G w różnych obszarach, w tym dla przemysłu, zdrowia, transportu),

 3. Technologii NR, w tym:

 • technologii NR (omówienie architektury sieci 5G RAN i koncepcji podwójnej łączności,

 • komponenty NR,

 • metody implementacji 5G

 1. Sieci szkieletowej 5G, w tym omówienie architektury sieci szkieletowej,

 2. IoT, w tym:

 • IoT (omówienie obszarów zastosowania sieci 5G,

 • urządzenia IoT, segmenty IoT, Industrial Automation IoT,

 • wskazanie przykładów wdrożeń technologii 5G)

 1. Inne tj.

 • zastosowania 5G w obszarze AR/VR

 • zastosowania 5G w obszarze large quantity video streams analysis in real time


Krok 2: Indywidualny audyt poszczególnych Startupów

Obejmujący 10 godzin audytu dla Startupu, w ramach którego Wykonawca przeprowadzi analizę indywidualnych potrzeb Startupu. Celem audytu jest zidentyfikowanie potrzeb rynkowych Startupu uwzględniając przyjęty model biznesowy i innowacyjność rozwiązania rozwijanego w Programie. Wynikiem audytu Startupu powinien być raport sporządzony przez Wykonawcę zawierający ocenę Startupu dokonaną na podstawie określonych kryteriów oraz wytyczne dla dalszego rozwoju rozwiązania realizowanego w Programie.


Krok 3: 5G Venture Building

Właściwa współpraca ze startupem, obejmująca 20 godzin, w ramach której odbywać się będą konsultacje w zakresie zdefiniowania:

 • możliwości rozwoju przyjętego rozwiązania pod względem technologicznym

 • możliwości rozbudowy rozwiązania o moduły oparte o technologię 5G

 • analizy aktualnych oraz wymaganych kompetencji

 • potencjalnych partnerów, podwykonawców, klientów oraz potencjalnych dodatkowych rynków zbytu

 • rekomendacji dotyczących kierunku rozwoju oraz modelu biznesowego

TRANSFER WIEDZY W RAMACH II ETAPU – AKCELERACJA GŁÓWNA OBEJMUJĄCY OKOŁO 110 GODZIN ŁĄCZNE realizowany w okresie do 30.09.2021 r.,


Krok 1 - Indywidualny audyt Startupu

Obejmujący do 30 godzin audytu Startupu, w ramach którego Wykonawca przeprowadzi szczegółową analizę rozwiązania rozwijanego w Programie pod względem technologicznym (w tym moz

liwości wykorzystania technologii) oraz pod względem skalowalności i analizę potencjału biznesowego wdroz

enia (jego rentowności, spodziewanych rezultatów i efektywności wdroz

enia). Wynikiem audytu powinien być raport sporządzony przez Wykonawcę zawierający szczegółowe wytyczne dotyczące dalszego rozwoju rozwiązania.


Krok 2 - 5G Venture Building

Indywidualne konsultacje technologiczne i biznesowe dla Startupu, w wymiarze do 80 godzin przez cały okres akceleracji obejmujące następujące obszary:

 • ● konsultacje dotyczące rozwoju rozwiązania w kierunku wykorzystania technologii 5G

 • ● konsultacje w zakresie jak najlepszego dostosowania rozwiązania do potrzeb potencjalnych klientów

 • ● współpraca z partnerami

 • ● rekomendacje dotyczących tworzenia przewagi rynkowej oraz dodatkowych moz

 • liwości sprzedaz

 • owych


Nazwa i adres Wykonawcy:


TRANSFER WIEDZY W RAMACH I ETAPU

Cena netto:


Cena brutto:

TRANSFER WIEDZY W RAMACH II ETAPU

Cena netto:


Cena brutto:


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów